Horní dekorativní pruh s nápisem Ing. Jan Cupal

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ SLUŽBY

pro investory, projektanty, dodavatele staveb, stavebníky.

Jsem stavební inženýr s 30tiletou praxí ve stavebnictví, projektování staveb, vedení realizace staveb a provádění stavebního dozoru.

Nabízím kompletní provedení inženýrské činnosti v investiční výstavbě za účelem přípravy a realizace pozemních staveb.

Zajištění dokladů, závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů k žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Projednání záměru stavby v územním řízení a projednání stavby ve stavebním řízení. Následně provedení stavebního dozoru investora při realizaci stavby.

Dále nabízím provedení a zajištění prací a služeb ve stavebnictví: